คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาศึกษาดูงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสุกิจ ศิรินรกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ในการนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือ ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ภาพข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น